Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có mức giá mua Euro cao nhất, vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác; Tuy nhiên tỷ giá Euro trên thị trường tự do không đổi.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.130 – 26.230 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 40 đồng so với cuối tuần qua.

 

Tỷ giá Euro ngày 24/1/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 24/1/2022 tại các Ngân hàng thương mại tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/1/2022

ĐVT: VND  

Nguồn: Vinanet/VITIC