Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.100 – 26.200 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.

 

Tỷ giá Euro ngày 26/1/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 26/1/2022 tiếp tục giảm tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/1/2022

ĐVT: VND  

Nguồn: Vinanet/VITIC