Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 30,32 tỷ USD, giảm 7,7% so với tháng trước nhưng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 7 tháng qua, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,5%, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%, nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,7%, nhóm hàng thủy sản chiếm 3,1%.

new-project-418-5868-1659064212.jpg

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 7 tháng qua. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 30,3 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước nhưng tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, trong tháng 7, Việt Nam xuất siêu 21 triệu USD. Tính chung 7 tháng, Việt Nam xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước Việt Nam nhập siêu 3,31 tỷ USD).

new-project-359-7907-1659064213.jpg

Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm nay. Nguồn: Tổng cục Thống kê
Trong 7 tháng đầu năm, 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 7 tháng đầu năm, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94% và nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng qua, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,6 tỷ USD.

Nguồn: ndh.vn