Theo đó, 7/7 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại của năm 2021 (tỷ lệ 9,5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2022 (tỷ lệ 15%). Ngày thanh toán là 19/8.
Với 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vinamilksẽ thanh toán tổng cộng 5.120,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 38,5% bằng tiền. Trước đó, vào tháng 9/2021 và tháng 2/2022, Công ty đã tạm ứng 2 đợt cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 29%.
Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/6, cổ phiếu VNM giảm 1,91% về mức 66.700đ/cp.

Nguồn: BNEWS/TTXVN