2 nhóm hàng xuất khẩu “chục tỷ đô” bị giảm kim ngạch trong tháng 7

Tốc độ tăng trưởng 5 nhóm hàng chủ lực. Biểu đồ: T.Bình.
2 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực rơi vào cảnh ảm đạm trong tháng 7 vừa qua là: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện; nhóm thứ hai là giày dép.
Cụ thể, tháng 7, xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,69 tỷ USD, giảm 10,9% so với tháng trước.
Trong khi giày dép các loại đạt 1,4 tỷ USD, giảm 29,6% (tương ứng giảm 586 triệu USD) so với tháng trước.
3 nhóm hàng lớn khác có tăng trưởng khá trong tháng 7 là: điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.
Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện đạt 4,72 tỷ USD, tăng mạnh 43,4% so với tháng trước; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 2,9 tỷ USD, tăng 22,6%; dệt may đạt 3,12 tỷ USD, tăng nhẹ 1,8%.
Tuy nhiên, lũy kế trong 7 tháng đầu năm, 5 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực (kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên) vẫn tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2020.
Điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu với 29,78 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt 6,57 tỷ USD, tăng mạnh 57,9%; sang thị trường Mỹ đạt trị giá 5,2 tỷ USD, tăng 4,1%; sang EU đạt 4,84 tỷ USD, giảm 16,7%...
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với 27,56 tỷ USD, tăng 17,3%. Thị trường xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chủ yếu là Mỹ với 6,77 tỷ USD; Trung Quốc đạt 5,8 tỷ USD, giảm 6,3%; EU đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 19%...
Đứng thứ ba là máy móc thiết bị điện tử và phụ tùng khác với 20,03 tỷ USD, tăng mạnh 57,7%. Các thị trường xuất khẩu lớn là: Mỹ đạt 8,95 tỷ USD, tăng mạnh 84,7%; EU đạt 2,86 tỷ USD, tăng mạnh 55,4%; Nhật Bản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 34,6%...
Dệt may đứng thứ tư với kim ngạch 18,46 tỷ USD, tăng 13,2%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng dệt may với kim ngạch 9,19 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Nhật Bản đạt 1,84 tỷ USD, giảm 6,5%; Hàn Quốc đạt 1,49 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%...
Giày dép là nhóm hàng cuối cùng đạt được kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên (tính hết tháng 7) với kim ngạch 11,8 tỷ USD, tăng 24,2%. Nhóm hàng giày dép các loại xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ với 4,75 tỷ USD, tăng 38,5%; EU với 3,13 tỷ USD, tăng 27%...
 

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình