Theo thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 4 (1-15/4), kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.
Tính chung từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 107,82 tỷ USD, tăng 16,34% so với cùng kỳ 2023 (tương đương kim ngạch tăng thêm hơn 15 tỷ USD).
Đến trung tuần tháng 4, nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 3 nhóm hàng đạt 10 tỷ USD trở lên.
Dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 18,87 tỷ USD, tăng 34,78% so với cùng kỳ năm ngoái (tương đương kim ngạch tăng thêm 4,87 tỷ USD).
Điện thoại và linh kiện đứng thứ hai với kim ngạch đạt 16,18 tỷ USD, tăng 5,68% (tương đương kim ngạch tăng thêm 870 triệu USD).
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 12,63 tỷ USD đứng thứ 3 và tăng 10,3% (tương đương kim ngạch tăng thêm 1,18 tỷ USD).
Thị trường xuất khẩu của các nhóm hàng chủ lực kể trên là Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc…

Nguồn: Haiquanonline