Báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 216,3 tỷ USD, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm gần 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, có tới 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại và linh kiện đạt 33,6 tỷ USD, đây cũng là mặt hàng có trị giá lớn nhất trong các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Đứng thứ 2 là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 31,6 tỷ USD; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 25 tỷ USD; hàng dệt may đạt hơn 22 tỷ USD; giày dép đạt 14 tỷ USD.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê/Tổng cục Hải quan. Tổng hợp: Như Huỳnh)
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 7 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,5%; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%; nông sản, lâm sản chiếm 6,7% và thủy sản chiếm 3%
Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 7 tháng ước đạt 215,6 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước với 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,6% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 40,8%.
Trong kỳ, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 50%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6%.

Nguồn: vietnambiz