So với mức thấp nhất của năm nay, 27.734 USD chạm tới hôm 4/1, đồng tiền số lớn nhất thế giới này hiện đã tăng 87%.
Ether - đồng tiền điện tử được liên kết với mạng blockchain ethereum, cũng tăng 4,54% lên 3.537,56 trong ngày 5/10, tăng 153,68 USD so với đóng cửa phiên liền trước.
 

Nguồn: VITIC / Reuters