Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan công bố sáng 19/4, nửa đầu tháng này (1-15/4), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 26,08 tỷ USD, giảm 4,7 tỷ USD so với nửa cuối tháng 3/2023. Cụ thể, xuất khẩu nửa đầu tháng 4 đạt 13,24 tỷ USD, giảm 3,14 tỷ USD, so với nửa cuối tháng 4.
Các nhóm hàng xuất khẩu lớn với kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên trong nửa đầu tháng 4 gồm: điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.
Chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 12,84 tỷ USD, giảm 1,56 tỷ USD. 2 nhóm hàng nhập khẩu có kim ngạch tỷ USD trong kỳ này là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng.
Tính từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 179,74 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 92,5 tỷ USD, nhập khẩu 87,24 tỷ USD. Như vậy, nước ta đang đạt thặng dư thương mại 5,26 tỷ USD.
Từ đầu năm 2023 đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp so với cùng kỳ năm ngoái và chưa có dấu hiệu bật tăng một cách ổn định. 

Nguồn: Haiquanonline