Biến động lãi suất Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV
Ghi nhận của PV Lao Động với 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV đầu giờ sáng 21.5.2024, biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.

 

Trong đó, VietinBank có lãi suất cao nhất (4,8% đối với kỳ hạn trên 24 tháng). Dưới đây là chi tiết lãi suất nhóm Big 4 mới nhất:

Bảng lãi suất các kỳ hạn tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Số liệu ghi nhận ngày 19.5.2024. Đơn vị tính: %/năm. Bảng: Khương Duy
Bảng lãi suất các kỳ hạn tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Số liệu ghi nhận ngày 21.5.2024. Đơn vị tính: %/năm. Bảng: Khương Duy
So sánh lãi suất nhóm Big 4. Đơn vị tính: %/năm. Biểu đồ: Khương Duy
So sánh lãi suất nhóm Big 4. Đơn vị tính: %/năm. Biểu đồ: Khương Duy

Dưới đây là cập nhật chi tiết lãi suất các ngân hàng thuộc nhóm Big 4:

Cập nhật biểu lãi suất của BIDV ngày 19.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của BIDV ngày 21.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của VietinBank ngày 19.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của VietinBank ngày 21.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của Agribank ngày 19.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của Agribank ngày 21.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của Vietcombank ngày 19.5.2024.
Cập nhật biểu lãi suất của Vietcombank ngày 21.5.2024.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo lãi suất một số ngân hàng khác thông qua bảng sau:

Số liệu ghi nhận ngày 20.5. Bảng: Minh Ánh
Số liệu ghi nhận ngày 20.5. Bảng: Minh Ánh

Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng tại Big 4 nhận lãi ra sao?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 24 tháng tại Ngân hàng A lãi suất 4,7%/năm, bạn có thể nhận được: 100 triệu đồng x 4,7%/12 x 24 = 9,4 triệu đồng.

Cùng số tiền và kỳ hạn trên, nếu bạn gửi tiết kiệm tại Ngân hàng B có lãi suất 4,8% số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 100 triệu đồng x 4,8%/12 x 24 = 9,6 triệu đồng.

Nguồn: laodong.vn