Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 (1-15/12) đạt 30,52 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 433 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2023.
Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12, đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/12 đạt 649,96 tỷ USD, giảm 7,5% (tương ứng tăng giảm 52,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Về xuất khẩu, kỳ 1 tháng 12 đạt 15,04 tỷ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 1,33 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 11/2023. Một số nhóm hàng giảm mạnh như: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 463 triệu USD (tương ứng giảm 20,5%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 167 triệu USD (tương ứng giảm 6,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 158 triệu USD (tương ứng giảm 7,8%); dệt may giảm 112 triệu USD (tương ứng giảm 7,7%)...
Như vậy, từ đầu năm đến hết 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 337,62 tỷ USD, giảm 5,2% (tương ứng giảm 18,47 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Nửa đầu tháng 12, nhập khẩu của cả nước đạt 15,48 tỷ USD, tăng 6,1% (tương ứng tăng 893 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2023.
Các nhóm hàng nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 12 tăng so với kỳ 2 tháng 11 như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 135 triệu USD (tương ứng tăng 3,2%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 62 triệu USD (tương ứng tăng 3,3%)...
Lũy kế từ đầu năm đến hết 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 312,35 tỷ USD, giảm 9,8% (tương ứng giảm 34,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Đến 15/12, cán cân thương mại của cả nước thặng dư hơn 25 tỷ USD.

Nguồn: Haiquanonline