Cụ thể, quý 1, kim ngạch xuất khẩu đạt 92,88 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong quý đầu tiên, nhiều nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD và đều có mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên.
Dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 16,33 tỷ USD, tăng tới 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điện thoại và linh kiện đứng thứ hai với 14,2 tỷ USD, tăng 5,9%; tiếp đó là máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng với 10,93 tỷ USD, tăng 10,8%.
Với tổng kim ngạch xấp xỉ 41,5 tỷ USD, riêng 3 nhóm hàng chục tỷ đô chiếm tới 44,72% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Chiều ngược lại, nhập khẩu trong quý 1 đạt 85 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó có 2 nhóm hàng có kim ngạch chục tỷ đô là: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 24 tỷ USD, tăng tới 24,1% so với cùng kỳ năm trước; máy móc, thiết bị dụng cụ, phụ tùng với 10,34 tỷ USD, tăng 12,5%.
Như vậy, quý đầu tiên của năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 177,88 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư 7,88 tỷ USD.

Nguồn: Haiquanonline