So sánh lãi suất kỳ hạn 6 tháng
Ghi nhận ngày 5.4.2024, lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 6 tháng đang thuộc về NCB (5,2%/năm); OCB (4,6%/năm); Cake By VPBank, HDBank (4,5%/năm)...
Các ngân hàng có lãi suất thấp hơn có thể kể đến nhóm Big4 gồm Vietcombank (2,9%/năm), VietinBank, Agribank, BIDV (3%/năm).

Dưới đây là bảng lãi suất cụ thể ghi nhận ngày 2.5:

Bảng so sánh lãi suất kỳ hạn 6 tháng. Số liệu ghi nhận ngày 2.5.
Bảng so sánh lãi suất kỳ hạn 6 tháng. Số liệu ghi nhận ngày 2.5.  

Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm lãi suất các kỳ hạn và ngân hàng khác thông qua bảng sau:

Bảng: Minh Ánh
Số liệu ghi nhận ngày 2.5. Bảng: Minh Ánh

Bạn đọc có thể tham khảo lãi suất nhóm Big 4 thông qua bảng sau:

Bảng lãi suất các kỳ hạn tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Số liệu ghi nhận ngày 2.5.2024. Đơn vị tính: %/năm. Bảng: Khương Duy
Bảng lãi suất các kỳ hạn tại Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV. Số liệu ghi nhận ngày 2.5.2024. Đơn vị tính: %/năm. Bảng: Khương Duy
So sánh lãi suất nhóm Big 4. Đơn vị tính: %/năm. Biểu đồ: Khương Duy
So sánh lãi suất nhóm Big 4. Đơn vị tính: %/năm. Biểu đồ: Khương Duy

Gửi tiết kiệm 300 triệu đồng, nhận lãi ra sao?

Để tính tiền lãi gửi tiết kiệm tại ngân hàng, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 300 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng A lãi suất 3%/năm, bạn có thể nhận được: 300 triệu đồng x 3%/12 x 6 = 4,5 triệu đồng.

Cùng số tiền kỳ hạn trên, nếu bạn gửi tiết kiệm vào Ngân hàng B có lãi suất 5,2% số tiền lãi bạn nhận được sẽ là: 300 triệu đồng x 5,2%/12 x 6 = 7,8 triệu đồng.

Nguồn: laodong.vn