Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua có 4 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Vietcombank tăng 35,08 đồng ở giá mua và tăng 36,45 đồng ở giá bán; VPbank tăng 217 đồng giá mua nhưng giảm 107 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á giảm 472 đồng giá mua nhưng giảm 249 đồng giá bán.
Techcombank giảm 6 đồng ở giá mua nhưng tăng 10 đồng ở giá bán; Seabank tăng 30.201 đồng giá mua và tăng 76 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.989 – 30.450 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.030 – 31.461 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 30.775,80 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 14/2/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 14/2/2022 tăng tại đa số ngân hàng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC