Theo khảo sát lúc 11h tại 13 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 10 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Vietcombank tăng 113,03 đồng ở giá mua và tăng 117,84 đồng ở giá bán; VPbank tăng 87 đồng giá mua và tăng 88 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 80 đồng giá mua và tăng 70 đồng giá bán.
Techcombank tăng 82 đồng giá mua và tăng 83 đồng giá bán; Seabank tăng 36 đồng giá mua và tăng 46 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.840 – 30.620 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.340 – 31.621 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất, và ngân hàng SCB có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 30.890,35 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 17/2/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 17/2/2022 vẫn tăng tại đa số ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC