Theo khảo sát lúc 14h, Vietcombank tăng 494,44 đồng ở giá mua và tăng 298,23 đồng ở giá bán; VPbank tăng giá mua 508 đồng và tăng giá bán 197 đồng; Ngân hàng Đông Á tăng 758 đồng ở giá mua nhưng giảm 26 đồng ở giá bán.
Techcombank tăng 158 đồng ở giá mua, tăng 168 đồng ở giá bán; SeaBank tăng 30.155 đồng ở giá mua, tăng 169 đồng ở giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.864 – 30.330 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.870 – 31.415 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 30.535 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 7/2/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 7/2/2022 tăng trở lại

 

Nguồn: Vinanet/VITIC