Theo khảo sát lúc 11h, Vietcombank tăng 46,27 đồng ở giá mua và tăng 48,19 đồng ở giá bán; VPbank tăng 20 đồng cả giá mua và giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 10 đồng ở giá mua và tăng 20 đồng ở giá bán.
Techcombank tăng 51 đồng ở giá mua, tăng 42 đồng ở giá bán; SeaBank tăng nhẹ 1 đồng cả giá mua và giá bán. Vietinbank tăng 30,325 đồng ở giá mua và tăng 117 đồng ở giá bán
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.840 – 30.370 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.340 – 31.431 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và Ngân hàng SCB có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 30.731,69 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 8/2/2022

ĐVT: đồng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC