Theo khảo sát lúc 11h30, Vietcombank tăng 19,86 đồng ở giá mua và tăng 20,68 đồng ở giá bán; VPbank tăng 72 đồng giá mua nhưng giảm 317 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 10 đồng ở giá mua và tăng 30 đồng ở giá bán.
Techcombank giảm 183 đồng ở giá mua và giảm 109 đồng ở giá bán; SCB giảm 431 đồng giá mua và giảm 694 giá bán. Vietinbank tăng 1 đồng ở giá mua và tăng 338 đồng ở giá bán
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.840 – 30.480 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 31.016 – 31.480 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và Ngân hàng VPBank có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 30.783,88 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 9/2/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 9/2/2022 liên tục tăng từ đầu tháng

Nguồn: Vinanet/VITIC