Theo khảo sát tại 5 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá.
Vietcombank giảm 150,53 đồng ở giá mua và giảm 156,96 đồng ở giá bán; VPbank giảm 31 đồng giá mua và giảm 392 đồng giá bán; Ngân hàng Seabank tăng 46 đồng giá mua và tăng 143 đồng giá bán. Seabank tăng 46 đồng giá mua và tăng 143 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.493 – 27.930 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.430 – 29.050 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.194,02 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 09/5/2022

ĐVT: đồng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC