Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên.
Vietcombank tăng 4,51 đồng ở giá mua và tăng 4,71 đồng ở giá bán; VPbank giảm 393 đồng giá mua và giảm 394 đồng giá bán; Ngân hàng BIDV tăng 28.319 đồng giá mua và tăng 80 đồng giá bán. HSBC giảm 98 đồng giá mua và giảm 155 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.972 – 28.670 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.873 – 29.544 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và Ngân hàng VPBank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.552,09 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 11/6/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 11/6/2022 vẫn trong xu hướng giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC