Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì tất cả 8 ngân hàng đều giảm giá.  
Vietcombank giảm 13,57 đồng giá mua và giảm 14,15 đồng giá bán xuống mức 27.296 – 28.457 VND/GBP; VPbank giảm 30 đồng giá mua và giảm 25 đồng giá bán xuống mức 27.600 – 28.403 VND/GBP; Ngân hàng Đông Á giảm 60 đồng giá mua và giảm 40 đồng giá bán xuống mức 27.770 – 28.450 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.296 – 27.770 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.403 – 28.666 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng VP Bank có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.086,42 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 25/10/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 25/10/2022 tại hầu hết các ngân hàng quay đầu giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC