Theo khảo sát tại 6 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua, ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 29.055 – 29.461 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.156 – 30.471 VND/GBP.
Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất và ngân hàng Agribank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank giảm 15,39 đồng giá mua và giảm 16,06 đồng giá bán xuống mức 29.055 – 30.292 VND/GBP; VPBank tăng 34 đồng giá mua và tăng 35 đồng giá bán lên mức 29.409 – 30.305 VND/GBP; Ngân hàng Đông Á tăng 50 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 29.480 – 30.220 VND/GBP. Ngân hàng Vietinbank tăng 210 đồng giá mua và tăng 40 đồng giá bán lên mức 29.461 – 30.471 VND/GBP. Agribank tăng 207 đồng giá mua nhưng giảm 179 đồng giá bán xuống mức 29.319 – 30.156 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 29.801,48 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 25/9/2023

ĐVT: đồng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC