Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 5 ngân hàng tăng giá, còn lại 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Vietcombank giảm141,06 đồng ở giá mua và giảm 147,07 đồng ở giá bán; VPbank tăng 202 đồng giá mua và nhưng giảm 178 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 50 đồng giá mua và tăng 40 đồng giá bán.
Vietinbank giảm 16 đồng giá mua nhưng tăng 329 đồng giá bán; BIDV tăng 28.652 đồng giá mua và tăng 66 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 28.524 – 29.840 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 29.580 – 30.340 VND/GBP. Trong đó, SCB là ngân hàng có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất và ngân hàng Đông  có giá bán thấp nhất.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 29.216,89 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 26/4/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 26/4/2022 biến động không đồng nhất giữa các ngân hàng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC