Theo khảo sát tại 7 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua; ở chiều bán ra thì có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá. Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất, và ngân hàng VPbank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank giảm 110,88 đồng giá mua và giảm 115,59 đồng giá bán xuống mức 27.913 – 29.101 VND/GBP; VPbank giảm 140 đồng giá mua và giảm 134 đồng giá bán xuống mức 28.239 – 29.047 VND/GBP; Ngân hàng Đông Á giảm 80 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 28.380 – 29.100 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.913 – 28.380 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 29.047 – 29.941 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.622,21 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 28/10/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 28/10/2022 tại tất cả các ngân hàng sụt giảm

 

Nguồn: Vinanet/VITIC