Theo khảo sát tại 5 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 4 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra thì cả 5 ngân hàng đều giảm giá.
Vietcombank giảm 340,08 đồng ở giá mua và giảm 354,55 đồng ở giá bán xuống mức 26.633 – 27.769 VND/GBP; VPbank giảm 194 đồng giá mua và giảm 610 đồng giá bán xuống mức 26.826 – 27.612 VND/GBP; Ngân hàng MB giảm 217 đồng giá mua và giảm 244 đồng giá bán xuống mức 26.772 – 27.880 VND/GBP. Ngân hàng Đông Á không đổi giá mua nhưng giảm 576 đồng giá bán xuống mức 27.000 – 27.560 VND/GBP.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.633 – 27.000 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.560 – 27.880 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 27.368,68 VND/GBP.

 

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 29/8/2022

ĐVT: đồng

 

Tỷ giá Bảng Anh ngày 29/8/2022 giảm trên toàn hệ thống ngân hàng

Nguồn: Vinanet/VITIC