Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 8 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 28.959 – 29.541 VND/GBP, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 30.055 – 30.429 VND/GBP.
Trong đó, ngân hàng Đông Á có giá mua GBP cao nhất và ngân hàng Agribank có giá bán thấp nhất.
Vietcombank tăng 59,16 đồng giá mua và tăng 61,82 đồng giá bán lên mức 28.961 – 30.194 VND/GBP; VPBank tăng 143 đồng giá mua và tăng 131 đồng giá bán lên mức 29.339 – 30.234 VND/GBP; Ngân hàng Đông Á tăng 190 đồng giá mua và tăng 200 đồng giá bán lên mức 29.420 – 30.200 VND/GBP. Ngân hàng Vietinbank tăng 222 đồng giá mua và tăng 408 đồng giá bán lên mức 29.389 – 30.399 VND/GBP. Agribank tăng 10 đồng giá mua nhưng giảm 335 đồng giá bán xuống mức 29.222 – 30.057 VND/GBP.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 29.726,03 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 29/9/2023

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 29/9/2023 tăng ở hầu hết các ngân hàng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC