Theo khảo sát lúc 10h tại 9 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với cuối tuần trước. Ở chiều bán ra, có 6 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giá không đổi.
Vietcombank và Vietinbank là 2 ngân hàng tăng cả 2 chiều mua và bán; cụ thể, Vietcombank tăng 102,1 VND/EUR giá mua và tăng 105,48 VND/EUR giá bán, lên mức 25.414,62 – 26.287,50 VND/EUR; Ngân hàng Vietinbank tăng 356 VND/EUR giá mua và tăng 330 VND/EUR giá bán, lên mức 25.424 – 26.259 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á giữ nguyên cả giá mua và bán ở mức 25.373 – 25.453 VND/EUR.
Ngân hàng Seabank tăng mạnh 251 VND/EUR giá mua nhưng giảm mạnh 662 VND/EUR giá bán, còn mức 25.376 – 25.456 VND/EUR.
Sacombank tăng 114 VND/EUR giá mua nhưng giảm 311 VND/EUR giá bán, còn mức 25.440 – 25.850 VND/EUR.
Ngược lại, VPbank giảm 53 VND/EUR giá mua nhưng tăng mạnh 239 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.225 – 26.082 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank giảm 29 VND/EUR giá mua nhưng tăng 122 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.196 – 26.204 VND/EUR.
VIB giảm 45 VND/EUR giá mua nhưng tăng 23 VND/EUR giá bán, đạt mức 25.395 – 25.873 VND/EUR.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 25.196 – 25.444 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.456 – 26.287,5 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng Á Châu có giá mua cao nhất 25.444 VND/EUR và ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.453 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 18/11/2019

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

25.414,62(+102,1)

25.496,17(+102,41)

26.287,50(+105,48)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.444(-6)

25.508(-22)

25.795(+15)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.373

25.373

25.453

SeABank (SeABank)

25.376(+251)

25.376(-42

25.456(-662)

Techcombank (Techcombank)

25.196(-29)

25.490(+91)

26.204(+122)

VPBank (VPBank)

25.241(-37)

25.415(+35)

26.092(+249)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.395(-45)

25.497(-43)

25.873(+23)

Sacombank (Sacombank)

25.440(+114)

25.540(+189)

25.850(-311)

Vietinbank (Vietinbank)

25.430(+362)

25.455(+225)

26.265(+336)

Nguồn: VITIC