Theo khảo sát lúc 11h tại 4 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá; ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua.
Trong đó Ngân hàng Vietcombank giảm giảm cả 2 chiều mua bán, với mức giảm tương ứng 7,62 VND/EUR giá mua và giảm 8,03 VND/EUR giá bán còn mức 26.768,16 – 28.166,56 VND/EUR.
Ngược lại Techcombank tăng cả 2 chiều mua bán, với mức tăng tương ứng 27 VND/EUR giá mua và tăng 265 VND/EUR giá bán lên mức 27,077 – 28.292 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 26.768,16 – 27.338 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.829 – 28.292 VND/EUR. Trong đó, Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất và bán thấp nhất ở mức 27.338 - 27.829 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.100 – 28.200 VND/EUR, giảm 30 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1955 USD/EUR, giảm 0,23% so với hôm qua.

Tỷ giá Euro ngày 19/4/2021

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

26.768,16(-7,62)

27.038,55(-7,69)

28.166,56(-8,03)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

27.338(+210)

27.448107)

27.829(-512)

SeABank (SeABank)

27.254(+113)

27.294(+79)

28.094(-156)

Techcombank (Techcombank)

27.077(+27)

27.290(+113)

28.292(+265)

 

 

Nguồn: VITIC