Tỷ giá Euro trong nước
Theo khảo sát lúc 11h30 tại 9 ngân hàng lớn, tất cả đều tăng cả giá mua và bán. Trong đó, BIDV là ngân hàng tăng nhiều nhất 37 VND/EUR chiều mua và tăng 45 VND/EUR giá bán, lên mức 25.106 – 25.876 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 30 VND/EUR chiều mua và tăng 20 VND/EUR giá bán, lên mức 24.080 – 25.390 VND/EUR.
VIB tăng 27 VND/EUR chiều mua và tăng 29 VND/EUR giá bán, lên mức 25.025– 25.495 VND/EUR.
Vietcombank tăng 27,34 VND/EUR chiều mua và tăng 28,59 VND/EUR giá bán, lên mức 24.759,94 – 25.891,23 VND/EUR.
Ngân hàng Á Châu tăng 20 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, lên mức 25.069 – 25.425 VND/EUR.
Vietinbank tăng 18 VND/EUR cả 2 chiều mua bán, lên mức 25.032 – 25.867 VND/EUR.
Ngân hàng Techcombank tăng 10 VND/EUR chiều mua và tăng 7 VND/EUR giá bán, lên mức 24.815 – 25.776 VND/EUR.
Ngân hàng VPbank tăng 2 VND/EUR chiều mua và tăng 9 VND/EUR giá bán, lên mức 24.874 – 25.729 VND/EUR.
Riêng Sacombank giữ nguyên giá mua nhưng tăng 2 VND/EUR giá bán, lên mức 25.045 – 25.456 VND/EUR.
Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.759,94 – 25.106 VND/EUR, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.380 – 25.876 VND/EUR. Trong đó, Ngân hàng BIDV có giá mua cao nhất 25.106 VND/EUR và ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.380 VND/EUR.
Trên thị trường tự do, giá Euro hôm nay được mua - bán ở mức 25.250 - 25.330 VND/EUR, giá mua tăng 50 VND/EUR và giá bán tăng 30 VND/EUR so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 26/2/2020
ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.740,18(+7,58)

24.990,08(+7,66)

25.870,57(+7,93)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.069(+20)

25.132(+20)

25.425(+20)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.060(+10)

25.140(+10)

25.380(+10)

Techcombank (Techcombank)

24.815(+10)

25.076(+10)

25.776(+7)

VPBank (VPBank)

24.874(+2)

25.046(+3)

25.729(+9)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.025(+27)

25.125(+27)

25.495(+29)

Sacombank (Sacombank)

25.045

25.145

25.456(+2)

Vietinbank (Vietinbank)

25.023(+9)

25.048(+9)

25.858(+9)

BIDV (BIDV)

25.106(+37)

25.174(+37)

25.876(+45)

Tỷ giá Euro quốc tế
Trên thị trường quốc tế, đồng Euro ghi nhận lúc 10h20 giao dịch ở mức 1,0869 USD/EUR, giảm 0,12% so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Trước đó, đồng Euro đã tăng 0,21% trong ngày hôm qua trước sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ làm giảm sức hút đối với đồng bạc xanh.
Theo đó, lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỉ lục 1,307% trong bối cảnh tác động tiềm tàng đối với tăng trưởng toàn cầu từ Covid-19 có thể tồi tệ hơn dự kiến. Điều này làm gia tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 4, tháng 6 và tháng 7.

Nguồn: VITIC