Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi; còn ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá, còn lại 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi.
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá mua vào dao động trong khoảng 27.306,92 – 27.850 VND/EUR;
Tỷ giá Euro hôm nay tại các ngân hàng được khảo sát có giá bán ra trong phạm vi từ 28.350 – 28.948 VND/EUR. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán thấp nhất ở mức 27.850 – 28.350 VND/EUR.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 28.100 – 28.200 VND/EUR, tăng 100 đồng cả giá mua và giá bán so với ngày hôm qua.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường quốc tế, giao dịch ở mức 1,2225 USD/EUR, tăng 0,02% so với hôm qua.
Ty gia Euro hom nay 19/5/2021
Cập nhật tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá yen Nhật (JPY) mua cao nhất là 209,11 VND/JPY tại Ngân hàng Eximbank. Bán yen Nhật (JPY) giá thấp nhất Ngân hàng Eximbank ở mức 213,30 VND/JPY. Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.920 - 23.150 VND/USD. Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.895,36 - 17.601,06 VND/SGD. Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 18.627,75 - 19.405,81 VND/CAD. Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 648,71 - 747,86 VND/THB.

Tỷ giá Euro ngày 19/5/2021

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

27.306,92

27.582,75

28.733,50)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

27.850 (+147)

27.960 (+146)

28.350 (+149)

Techcombank (Techcombank)

27.557 (-293)

27.776 (-184)

28.778 (+428)

Vietinbank (Vietinbank)

27.583 (-119)

27.608 (-174)

28.948 (+406)

BIDV (BIDV)

27.593 (+36)

27.668 (-108)

28.725 (-53)

HSBC Việt Nam (HSBC)

27.461 (-141)

27.590 (-203)

28.453 (-20)

Nguồn: VITIC