Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 24.851 – 25.160 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.786 – 26.243 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Vietcombank tăng 13,71 đồng giá mua và tăng 14,47 đồng giá bán lên mức 24.851 – 26.243 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á tăng 60 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 25.160 – 25.850 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 35 đồng giá mua và tăng 17 đồng giá bán lên mức 24.905 – 26.051 VND/Euro.
Ngân hàng Á Châu tăng 97 đồng chiều mua nhưng giảm 4 đồng chiều bán xuống mức 25.152 – 25.786 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.437 – 25.537 VND/EUR, giá mua giảm 111 đồng và giá bán giảm 131 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0870 USD/EUR, giảm 0,04% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 16/5/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 16/5/2023 tăng trở lại tại tất cả các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/5/2023

ĐVT: VND  

 

Nguồn: Vinanet/VTIC