Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.327 – 25.670VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.310 – 26.752 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Vietcombank giảm 99,14 đồng giá mua và giảm 104,66 đồng giá bán xuống mức 25.327 – 26.744 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 90 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 25.670 – 26.310 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 92 đồng giá mua và giảm 88 đồng giá bán xuống mức 25.435 - 26.572VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 334 đồng chiều mua và tăng 169 đồng chiều bán lên mức 25.617 – 26.752 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.002 – 26.112 VND/EUR, giảm 20 đồng cả giá mua và bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1005 USD/EUR, giảm 0,0908% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 1/8/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 1/8/2023 quay đầu giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/8/2023

                                                                                                ĐVT: VND  

 

Nguồn: Vinanet/VITIC