Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 24.687 – 25.092 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.660 – 26.069 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Đông Á có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 4 ngân hàng Thương mại lớn, ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Á Châu tăng 92 đồng giá mua và tăng 47 đồng giá bán lên mức 25.092 – 25.687 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á không đổi giá mua nhưng giảm 265 đồng giá bán xuốngmức 25.000 – 25.660 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 59 đồng giá mua và giảm 270 đồng giá bán xuống mức 24.815 – 25.806 VND/Euro.
Vietcombank tăng 17,56 đồng chiều mua và tăng 18,74 đồng chiều bán lên mức 24.687 – 26.069 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.370 – 25.450 VND/EUR, giá mua tăng 20 đồng nhưng giá bán không đổi so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0679 USD/EUR, giảm 0,14% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 20/2/2023

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 20/2/2023 tăng tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 20/2/2023

ĐVT: VND 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC