Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.642 – 26.000 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.600 – 27.078 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Vietcombank tăng 3,12 đồng giá mua và tăng 3,29 đồng giá bán lên mức 25.642 – 27.078 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á tăng 20 đồng giá mua nhưng giảm 20 đồng giá bán xuống mức 26.000– 26.600 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 10 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 25.722 - 26.869 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 456 đồng chiều mua và tăng 291 đồng chiều bán lên mức 25.921 – 27.056 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.250 – 26.370 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng tăng 3 đồng so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1128 USD/EUR, tăng 0,04% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 24/7/2023

ĐVT: VND/EUR

 Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/7/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC