Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.496 – 26.761 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.576 – 27.986 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 4 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm so với hôm qua.
Ngân hàng Seabank giảm 6 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.761 – 27.891 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 22 đồng giá mua và giảm 23 đồng giá bán xuống mức 26.553 – 27.932 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 56 đồng giá mua và giảm 61 đồng giá bán xuống mức 26.578 - 27.679 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 6 đồng giá mua nhưng tăng 104 đồng giá bán lên mức 26.756 – 27.576 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 27.159,44 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 26/4/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 26/4/2024 giảm ở đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/4/2024

                                                                                                  ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC