Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.450 – 25.782 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.450 – 26.945 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá .
Ngân hàng Vietcombank giảm 40,73 đồng giá mua và giảm 43,01 đồng giá bán xuống mức 25.450 – 26.875 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á tăng 270 đồng giá mua nhưng giảm 30 đồng giá bán xuống mức 26.140 – 26.450 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 100 đồng giá mua và giảm 108 đồng giá bán xuống mức 25.551 - 26.680 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 508 đồng chiều mua và tăng 343 đồng chiều bán lên mức 25.782 – 26.917 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.101 – 26.211 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 50 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1064 USD/EUR, tăng 0,1% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 26/7/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 26/7/2023 giảm ở hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/7/2023

                                                                                                ĐVT: VND  

 

Nguồn: Vinanet/VITIC