Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 8 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua; ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Á Châu giảm 39 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.774 – 25.301 VND/Euro. Ngân hàng HSBC giảm 40 đồng giá mua và giảm 42 đồng giá bán xuống mức 24.596 – 25.549 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 20 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.780 – 25.400 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 74 đồng giá mua và giảm 62 đồng giá bán xuống mức 24.451 – 25.653 VND/Euro.
Vietcombank giảm 5,71 đồng chiều mua và giảm 6,05 đồng chiều bán xuống mức 24.450 – 25.819 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.071 – 25.171 VND/EUR, giá mua và giá bán cùng giảm 26 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0639 USD/EUR, tăng 0,01% so với giá đóng cửa gần nhất.

Tỷ giá Euro ngày 28/12/2022

 ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 28/12/2022 quay đầu giảm hàng loạt

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/12/2022

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC