Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.313 – 25.612 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.240 – 26.648 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Đông Á có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua.
Ngân hàng Seabank tăng 146 đồng giá mua và tăng 139 đồng giá bán lên mức 25.518 – 26.648 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 57 đồng giá mua nhưng tăng 192 đồng giá bán lên mức 25.395 – 26.631 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 255 đồng giá mua và tăng 95 đồng giá bán lên mức 25.360 - 26.500 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 63 đồng chiều mua nhưng giảm 39 đồng bán ra xuống mức 25.612 – 26.252 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.901 – 26.007 VND/EUR, tăng 11 đồng giá mua và tăng 16 đồng giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0559 USD/EUR, giảm 0.0473% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 30/10/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 30/10/2023 giảm tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/10/2023

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC