Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.560– 25.920VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.560 – 27.004 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra tất cả các ngân hàng đều tăng giá so với hôm qua.
Ngân hàng Vietcombank tăng 81,96 đồng giá mua và tăng 75,51 đồng giá bán lên mức 25.560 – 26.990 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á tăng 120 đồng giá mua và tăng 180 đồng giá bán lên mức 25.920 – 26.560 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank tăng 64 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 25.655 - 26.798 VND/Euro.
Ngân hàng Vietinbank tăng 565 đồng chiều mua và tăng 400 đồng chiều bán lên mức 25.837 – 26.972 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.172,98 – 26.302,85 VND/EUR, tăng 154,94 đồng giá mua và tăng 165,33 đồng giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0868 USD/EUR, giảm 0,0827 % so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 30/8/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 30/8/2023 vẫn tăng trên toàn hệ thống ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/8/2023

                                                                                             ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC