Theo khảo sát lúc 10h45 tại 6 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá so với ngày đầu tháng; còn ở chiều bán ra cũng có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.380 – 26.480 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng giảm 40 đồng so với ngày đầu tháng.
Tỷ giá Euro ngày 4/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 4/1/2022 đồng loạt giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC