Theo khảo sát lúc 11h30 tại 12 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; còn ở chiều bán ra có 8 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.400 – 26.500 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng tăng 30 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 6/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 6/1/2022 tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/1/2022
ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC