Tỷ giá Euro hôm nay so với VND tại đa số các ngân hàng thương mại giảm so với hôm qua; Ngân hàng Sài Gòn - SCB là ngân hàng có mức giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng Đông Á có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác; Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do cũng giảm.
Theo khảo sát lúc 10h tại 12 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; còn ở chiều bán ra cũng có 4 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.370 – 26.470 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng giảm 10 đồng so với hôm qua. 
Tỷ giá Euro ngày 5/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 6/1/2022 tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC