Theo khảo sát lúc 10h30 tại 13 ngân hàng lớn, ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua; còn ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro ngày 7/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 7/1/2022 sụt giảm ở đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/1/2022
ĐVT: VND
 

Nguồn: Vinanet/VITIC