Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 24.488 – 24.760 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.420 – 25.860 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 7 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 1 ngân hàng tăng giá và 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Vietcombank giảm 23,89 đồng giá mua và giảm 25,24 đồng giá bán lên mức 24.488 – 25.860 VND/Euro. Ngân hàng Đông Á giảm 10 đồng giá mua và giảm 30 đồng giá bán xuống mức 24.760 – 25.420 VND/Euro. Ngân hàng VP Bank giảm 53 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.533 – 25.666 VND/Euro.
Ngân hàng HSBC giảm 47 đồng chiều mua và giảm 48 đồng chiều bán xuống mức 24.632 – 25.588 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.066 – 25.176 VND/EUR, giá mua giảm 43 đồng và giá bán giảm 33 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0690 USD/EUR, giảm 0,03% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 7/6/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 7/6/2023 giảm tại đa số ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 7/6/2023

ĐVT: VND 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC