Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.925 – 26.260 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 26.918 – 27.390 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Seabank có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank tăng 159 đồng giá mua và tăng 197 đồng giá bán lên mức 26.260 – 27.390 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 97 đồng giá mua nhưng tăng 141 đồng giá bán lên mức 26.055 – 27.308 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 289 đồng giá mua nhưng giảm 114 đồng giá bán xuống mức 26.095 - 27.192 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 20 đồng giá mua nhưng giảm 86 đồng giá bán xuống mức 26.258 – 26.918 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 26.840 – 26.940 VND/EUR, tăng 43 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0946 USD/EUR, tăng 0,05% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 8/1/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 8/1/2024 có xu hướng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/1/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC