Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.151 VND/USD (tăng 6 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.796 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 7 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.850 – 23.930 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá USD ngày 02/03/2021
ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro
Tỷ giá Euro ngày 02/03/2021
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 10h có 10 ngoại tệ tăng giá, 4 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 18 ngoại tệ tăng giá và 6 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ 02/03/2021
ĐVT: đồng

 

Nguồn: VITIC