Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.145 VND/USD (tăng 15 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.789 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 15 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.850 – 23.930 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua và giá bán cùng giảm 20 đồng so với cuối tuần qua.
Tỷ giá USD ngày 01/03/2021

ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro
Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.600 – 28.700 VND/EUR, tăng 20 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,2085 USD/EUR, tăng 0,08% so với cuối tuần qua.
Tỷ giá Euro ngày 01/03/2021
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 11h có 6 ngoại tệ tăng giá, 9 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 11 ngoại tệ tăng giá và 12 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ 01/03/2021
ĐVT: đồng

 

Nguồn: VITIC