Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.130 VND/USD (giảm 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.774 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 2 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.780 – 23.830 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua và giá bán cùng tăng 30 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá USD ngày 25/02/2021

ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro
Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.550 – 28.650 VND/EUR, tăng 20 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,2163 USD/EUR, giảm 0,02%so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 25/02/2021
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 11h có 8 ngoại tệ tăng giá, 8 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 13 ngoại tệ tăng giá và 12 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ 25/02/2021
                                                                                                  ĐVT: đồng

Nguồn: VITIC