Tỷ giá USD
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.152 VND/USD (giảm 9 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.797 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 9 đồng giá bán.
Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.770 – 23.820 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua giảm 30 đồng và giá bán giảm 60 đồng so với hôm qua.
Tỷ giá USD ngày 04/03/2021
ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro
Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.550 – 28.650 VND/EUR, giảm 50 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,2053 USD/EUR, giảm 0,08% so với hôm qua.
Tỷ giá Euro ngày 04/03/2021
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác
Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 10h30 có 1 ngoại tệ tăng giá, 15 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 21 ngoại tệ giảm giá.
Tỷ giá ngoại tệ 04/03/2021
ĐVT: đồng

Nguồn: VITIC