Tỷ giá USD trong nước
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.067 VND/USD (tăng 2 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.400 VND/USD (không đổi) và bán ra ở mức 25.220 VND/USD (tăng 2 đồng).
Tỷ giá USD hôm nay tiếp tục tăng tại đa số ngân hàng so với hôm qua. Ngân hàng VPBank tăng 18 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.231 - 24.611 VND/USD. Ngân hàng HSBC tăng 26 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 24.325- 24.545 VND/USD. Ngân hàng Á Châu giảm 10 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 24.240 – 24.590 VND/USD. Ngân hàng MB giảm 5 đồng giá mua và giảm 7 đồng giá bán xuống mức 24.210 – 24.608 VND/USD. Ngân hàng Vietinbank tăng 7 đồng giá mua nhưng giảm 33 đồng giá bán xuống mức 24.200 – 24.620 VND/USD.
Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.190– 24.325 VND/USD, còn bán ra ở mức 24.545 – 24.630 VND/USD. Trong đó, Ngân hàng HSBC vừa có giá mua USD cao nhất vừa có giá bán USD thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào 24.500 đồng/USD (giảm 130 đồng so với hôm qua) và bán ra 24.550 đồng/USD giảm 180 đồng).
Tỷ giá USD ngày 12/10/2023
ĐVT: đồng/USD